Getuigschrift

Trots zijn wij op het getuigschrift zoals we hiernaast hebben geplaatst. Voor al onze werkzaamheden over de laatste 2 jaar bij het bouwen van de SubSea 7 "Seven Rio"

  • streep